خەیاڵ كاتێ بەر شنەبای ئێوارانت كەوتم لە نەسیما خۆمم بینییەوە شەوان ئەستێرەم ئەبینی ڕۆیشتن، سەرەتای كەوتنی ئەو خەیاڵانەبوو لە درۆكردنێ لە خیانەتكردنێ بەربوونەوە بەر پای من. سۆفییەكی ڕیشسپی نزای پاكبوونەوە و نەڕۆیشتنی كرد.

هاوپۆل : هۆنراوە