9-4-2003 رووداویكی مێژوویی مه زن بوو به رووخانی رژێمی ڕه گه زپه رستی به عس كه صدام نوێنه رایه تی ئه كرد له هه مان كاتا هه لێكی مێژوویی بوو بۆ گه لانی عیراق كه له سه ر بنه مای سروشتی نه ته وه یی، جوگرافی وه مێژوویی به له به ر چاوگرتنی به رژه وه ندی ها و به ش و ژیانی ئاشتیانه نه خشه ی ژیان داها تووی خۆیان بكێشن كە ئه شیا، ئه كرا وه ئاسا ن بوو كه :
1 كورد هه موو ناوچه دابراوه كان وه هه موو ئه م شوێنانه كه به به لگه ی مێژویی كوردستانین بخا ته وه سه رهه رێم وه ده وله تی كوردی ڕا بگه یه نێ كه له و كاته دا هیچ دامه زراوه یه كی عیرا ق بوونی نه ما بوو كه به رگری بكات وه ك ئیستا ، بە لام نه بوونی ئا ما نجی سیا سی و نیشتیمانی و نه ته ویی وه نه بوونی سه ر به خۆیی له بڕ یا ر ی سیا سی و هه ست نه كردن به ژیان و به رژه وه ندی و داهاتووی گه ل و ولا ت ئه مرۆی پڕله تراجیدیا دروست بوو بۆ خه لك لە گه ل میلشیا ی مێلتی ملیارده ری شه رم و شووم ، قه شمه ر ، سه رگه ردان، بئ فكر وه گالته جاری دنیا ، له كاتی ئیستا دا گالته جاری با به تی ئالا و ده وله ت بوون كه ورینه ی ئه كه ن دوا فریوو گالته كردنه به خۆیان ئەمجا ر به خه لك .
2 دوای 9-4-2003 ده وله تی تازه ی عیراق به هاو كاری سه ره كی میشلشیا ی كورد ی له بری  پا ره و هه ندئ َ پۆست و امتیا زی پووچ /مزییه ف دا مه زرایه ،به لا م ده سه لا ت دارانی تازه ی عیراق كه هه موویا ن پاشخانی میلشیا ییا ن هه یه و هه ر یه كه ها وسا ری له ده ست ِوه لا تێکدایه که هه تا دوای بوون به نا و ده و له ت داریش نه ک هه ر نه یا ن توانی خۆیا ن له میلشیا یی بوو ن و گرێ دراوی به ولاتانی ده ره وه رزگار بکه ن به لکو ده سه لا تیا ن وه ک هه لئَ/فرسه تێ به کا ر هێنا بۆ تا لا نی و گه نده لی که هه موو بواریکی ژیا نیان بۆ خه لک کردۆته دۆزه خ به جۆری ئیستا خه لک به سۆزه وه هیوای ئه خوازئ بۆ رۆژانی دیکتا تۆریه تی صدام.
به رده وا می ده سه لا تی میلشیا له گه ل به رده وا می دارمانی ژیرخانی كۆمه لا یه تی ، ئابووری ، سیا سی، به ها نیشتیمانی و انسا نیه كان به ده ستی میلشیا كان وه ویران بوونی فكرو ی و فه رهه نگ خه لكی بئ هیوا كرد، كه ئه مه ش بئ گوومان ده رگای هه موو ئه گه ریكی ترسنا ك به رووی خە لك و ولاتا كردۆته وه مه گه ر ته نها موعجیزه یه ك له به ختی خە لكی بئ به خت رەووش به جۆرئ تر بگۆردرئ.

تایبەتمەندییەکان: وتارو بیروڕا

زیادکردنی وەڵام