دڵت پارچه یه ك ئاڵتون بوو “
هه رچه نده ڕۆژگارت لێڵبوو
كه تێ ناگه ن كه نازانن تۆ ده ڵێی چی
ئه م هه واره به جێ بێڵه “
*
تۆ سه ربورده ی ئه وینێك بووی
باران په ڵه ی تیا نه داوه
تۆڕۆمانێكی پایزیت
كه تا ئێستا نه نوسراوه
*
تۆئه و گوڵه ی له نا وزریا نا سه وزبووی
له ناوئه شكی هه ژارانا
شه وه های شه و بێ وه نه وزبووی
*
له نێو په رستگای پا یزدا
ڕێبوارێكی سه رگه ردانی
تۆمه ولا نای سه رده مێك بووی
(شه مسێ ) نه هات به میوانیی
*
دڵت وه ك سنه وبه ر كه سكه “
هه رچه نده زاده ی پایزی
له وێرانه ی ئه م شاره دا
عاشقێكی هه رده م زیزی
*
ساڵا نێك بووڕوی هه تا وت لێ گیرابوو “
ڕۆژه كانت گشت ده یجوربوو
له لا م سه یره هێشتا خه نده
له سه ر لێوانت بوو
دڵیشت پارچه یه ك نوربوو
*
به دوای وه رزی پێنجه مینا “
چواروه رزه له ئێش و ژانای
تۆ چرایه كت داگیرسان
خه ڵك بێ ئا گا بوون له مانا ی
*
له لا م سه یره
بزه ی ئه وینت تیا ماوه “
دڵی تۆ پرته قاڵێكه
هه ر به داره وه گوشراوه
*
پایزی تۆ
له گه ڵا ی شه هید لێو ڕێژه “
به ر له وه ی تۆ بۆ هه میشه سه ر هه ڵگری
لام دانیشه و شیعرێكی ترم بۆ بێژه
*
ناكرێ و نابێ تۆ دڵ ته نگ بی
گوڵێكی سیس و بێ ڕه نگ بی
له نیشتمانی گوڵ كوژا
توانیت گوڵزارێكی شه نگ بی
*
تۆ شۆڕشی به هارێ بووی “
له و دیو تارای پایزه وه
تۆسێڵا وی گریانێك بوی
به گلێنه ی ئا زیزه وه
*
تۆش وه ك (سواره ) هه رده م ده ڵێی “
ده ڵێم برۆم له شاره كه ت
زۆر دره نگه بۆ مانه وه “
له شاره پڕ ئا زاره كه ت
*
تۆش وه ك( گۆران) “
ئه فسوس عه كسی قه مه رێكی
له نا وحه وزێكی لیخندا
بۆپه یامی ئه وینداران
هه م په نا گا و ته ته رێكی
*
ئه ی شا عیری هه رده م ته نیا
تۆهه میشه ئا واتت بوو شیعره كانت “
له سه ر ئا و بنوسیته وه
تاریكایی دروێنه كه یت “
پرشنگی خۆر بچنیته وه !
28/5/2018
سلێمانی
تایبەتمەندییەکان: بابەتی هەڵبژاردە

زیادکردنی وەڵام