نـزیــک گـونـــدێکی کورســـــتان
شـەوێـــکی تـاریــــکی زســـــتان
*     *     *     *
رێـویيـەک هـات ، بە مـاتە مــات
ویستی مریشکێ بگـرێ و بیـبات
*     *     *     *
مـابـــووی بـگــات بـە کـــــولانـە
ســەری نـەگـــرت ئـەم پـيــــلانـە
*     *     *     *
ســـەگـە بــــازە لـێـی دەرپــــەڕی
هـەڵـــــــــیـبـڕی و پـــێی دەوەڕی
*     *     *     *
بـــــازە گــرتی و هـەڵـيشــــەپـان
رێـــوی دەگـــریـا و دەیــــزێــڕان
*     *     *     *
تــۆبـە تــۆبـە ، هـەر ئـەمجـــارە
وازدەهـێــــــنـم لـــەم رەفـتـــــارە
*     *     *     *
رێـــوی تــۆبـە تــۆبـەت درۆیـــە

فـێـڵــبـاز كـێ بــڕوای بـە تـۆیـــە
*     *     *     *
ئیـتـر ئـەو رێـویـیـە بـەدفــــــەڕە
نـەهــــــــــاتـەوە بــۆ دەڤـــــــەرە

 

Raza-Shwan

رەزا شـوان
نەرویـج : ٢٠١٩

 

 

تایبەتمەندییەکان: ئەدەبی مناڵان

زیادکردنی وەڵام