ئای…
ئای…
چه نده به ئازاره
چه نده غه مگین ودل برینداره
ده نگی ئه و موسیقایه ی
که له کا سه ی ده وله مه نده کانه وه
دیت وله نا و
گویچکه ی بیده نگی  هه ژاره کان
ده زرینگیته وه؟؟!!
تایبەتمەندییەکان: هۆنراوە

زیادکردنی وەڵام