پەپـــــوولەی بـــــاڵ نەخـــــشـینم
جــوان و رووخســــار شـــــیرینم
*   *   *
هـۆگــــری وەرزی بـەهــــــــــارم
شەیــــدای گــــوڵ  و گوڵــــــزارم
*   *   *
گـــوڵ و گوڵــــزار لـە کــوێ بێت
لـە شــــــــــــاران یـا لــە دێ بێت
*   *   *
خـۆشــــــی و شـــــــادیـم لەوێـیە
ماڵـیشـــــــــــــم وا لــــــەو جـێـیە
*   *   *
مــن بـێـــــــوەی بــێ زیــــــــــانم
هـــــێمن و نـــــــەرم و نیــــــــانم
*   *   *
کوردســـــــــتانـە بەهـەشــــــــــتم
شـــوێنی فڕيــــن  و گـەشـــــــــتم

Raza Shwan

رەزا شوان  

سوید: ٢٠١٩

 

 

 

تایبەتمەندییەکان: ئەدەبی مناڵان

زیادکردنی وەڵام