تۆ بڕوانە کەلەدوای تۆ چۆن سینەم بووە قاش قاش
لە دەستاڕی زەمانەت دام تێکڕا جەستەم بووە تاش
چەندجار ووتم جێم مەهێڵە بەرگەی دووریت ناگرم
ئاوێتەی  ڕێی  دڵداریم  کە   ئەوینی  من  مەکە پاش
سەوزایی دڵ زەرد هەڵگەڕا بارانیش ڕووی تێ ناکا
دڵ زەوی پان و بەرینە شێوە وەک خاکی سورداش
چاو کە بۆتە سیروانێ تر بەحری غوربەت هەستاوە
دڵ چزەی گڕی گرتووە   وەک  خەڵوزی  دەم مقاش
بەبێ تۆ هێند ئازارم چەشت ژینم پڕ لە خەزان بوو
نەنگی یە  ئەگەر  لەدوای تۆ   بەدەم  دابێ بڵێم  باش
تەنیـا  لەبەر  مانەوەی تۆ   ئامـادە بــووم  دابنێم
گیانی شیرین چەشنی گەنم بێنی و کە بیدەی لە ئاش
جا  بزانە چـەند  بێوەفای چەنـدە  لەخوا  نەترسی
گیانیشم پێشکەش بە تۆ بوو هەمووت کردبا وردو خاش
دوای ئەو زوڵمەی کە لێت کردم هێشتا دڵ ئاسوودەیە
چون لەئاستت نەگۆڕاوە (احمد) تۆی دەوێ ئێستاش
تایبەتمەندییەکان: هۆنراوە

زیادکردنی وەڵام